Instytut Rodzin

Naszym powołaniem jest Miłość – Instytut Rodzin Szensztackich

Jesteśmy wspólnotą katolickich małżeństw założoną przez o. J. Kentenicha w 1942 r. w obozie koncentracyjnym w Dachau.

O. Kentenich nosił w swoim sercu potrzebę  założenia takiej wspólnoty rodzin,  która  w ramach Dzieła Szensztackiego,

tworzyłaby świecki instytut życia konsekrowanego dla małżeństw.

Zgodnie ze słowami  Założyciela, ojca Józefa Kentenicha, Instytut Rodzin powinien być niosącym i ożywiającym rdzeniem Ruchu Rodzin oraz

„Fundamentem i Koroną” Międzynarodowej Rodziny Szensztackiej. Dlatego też Instytut Rodzin, przejmuje  główną odpowiedzialność

za posłannictwo naszego Założyciela w dziedzinie małżeństwa i rodziny.

Dlatego też razem z innymi wspólnotami  jesteśmy częścią wielkiej Rodziny Szensztackiej

Jako małżeństwa katolickie w Instytucie Rodzin Szensztackich z wiarą Chrystusa, wzmocnieni łaskami sakramentu małżeństwa i wpatrzeni w Rodzinę z Nazaretu, chcemy być sercem całego Dzieła Rodzin służąc Kościołowi  i  Szensztatowi.

Chcemy zmieniać świat zaczynając od swojej rodziny i wspólnoty,dlatego tworzymy bliskie, rodzinne więzi, spotykamy się regularnie, by wspólnie się modlić, dyskutować i ubogacać, a  poprzez konkretne formy życia realizujemy nasze ideały.

Ponadto nasz styl życia jako małżeństwa i rodziny pomaga nam:

– angażować się w żywą, pełną miłości małżeńską więź,

– wychowywać  nasze dzieci na wolne, niepowtarzalne osobowości,

– kształtować  nasze życie  rodzinne w taki sposób, aby Chrystus był obecny w każdej chwili naszej codzienności,

– obchodzić się świadomie i odpowiedzialnie z rzeczami materialnymi oraz środowiskiem,

dbać o żywą relację z Bogiem, która wyznacza naszą codzienność, a której centrum duchowym jest   Sanktuarium Domowe,

W zachowaniu naszej relacji z Bogiem i z sobą nawzajem pomaga nam:

  1. Świętowanie Eucharystii,
  2. Dialogi małżeńskie,
  3. Lektura i praca z pismami naszego Założyciela,
  4. Regularne okresy osobistej refleksji.

W Instytucie Rodzin  kształtujemy swoje życie małżeńskie i rodzinne w duchu i formie rad ewangelicznych: rodzinnego posłuszeństwa,
Maryjno – apostolskiego ubóstwa i małżeńskiej czystości .

Nasza Wspólnota to  liczne małżeństwa w Europie, Ameryce Południowej oraz Północnej, które podobnie jak my, starają się kroczyć drogą naśladowania Chrystusa. Chcemy żyć radośnie naszym powołaniem oraz całkowicie naśladować Chrystusa. Pragniemy odkrywać źródło naszej codzienności  w  przymierzu miłości
z Matką Bożą.

„W szkole Matki Bożej za pośrednictwem przymierza miłości chcemy się uczyć mocno stać obiema nogami na ziemi i obydwie ręce wznosić do gwiazd…
Chcemy uczyć się kochać miłością naturalną i nadprzyrodzoną.” (o. Kentenich)

 Jako Rodziny Instytutu staramy się realizować nasze życie małżeńskie i rodzinne według Bożego planu w możliwie najdoskonalszy sposób. Matka Boża jest  dla nas wzorem. Miłość do Niej pomaga nam wciąż na nowo wypowiadać radosne i gotowe „Tak” dla planu Boga dotyczącego naszego  życia osobistego i życia we wspólnocie.

Wspólnota, regularne spotkania i konkretne formy życia pomagają nam żyć naszymi ideałami i przekonaniami w życiu  codziennym.

W ten sposób staramy się być częścią Kościoła i Ruchu Szensztackiego.

Mocno wierzymy, że przyszłość Kościoła i całego społeczeństwa zależy od rodziny, dlatego potrzebujemy rodzin, które poprzez swoje życie oraz obecność będą się przyczyniały do pełnego, a jednocześnie zgodnego z duchem czasu, urzeczywistniania chrześcijańskich ideałów w naszym świecie.

Kierując się więc słowami naszego Założyciela chcemy „Spróbować tam, gdzie nadarzy się sposobność, być posłańcami miłości.”

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji o naszej Wspólnocie oraz stylu życia, odwiedź nas w internecie www.schoenstatt-familien.de

albo zwróć się do Centrum Ruchu Szensztackiego w Otwocku-Świdrze k. Warszawy.