Przemówienie do członków Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich

Umiłowani Bracia i Siostry Międzynarodowego Związku Rodzin Szensztackich!

Na zakończenie waszej Kapituły Generalnej podjęliście pielgrzymkę do Rzymu, by zatrzymać się w modlitewnym skupieniu przy Grobach Apo­stołów oraz, by wobec Następcy Piotra odnowić waszą wierność do Ko­ścioła. Cieszę się z waszych odwiedzin i serdecznie witam w Domu Pa­pieża. Oby te dni pobytu w „Wiecznym Mieście” stały się czasem łaski, w którym wszyscy będziecie mogli doświadczyć bliskości Boga i Jego świę­tych!

„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!” (Familiaris con­sortio). Dlatego staracie się o pogłębione rozumienie małżeństwa i ro­dziny w świetle wiary. Dobrze jest, że właśnie służba rodzinie jest cha­ryzmatem waszego Związku. Rodzina jest „szkołą miłości”. Dlatego sprawcie, aby wasz entuzjazm dla małżeństwa i rodziny dotarł do innych ludzi! Społeczeństwo potrzebuje dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek zdro­wych rodzin, by móc zabezpieczyć wspólne dobro. Umacniajmy świętą instytucję małżeństwa i rodziny zgodną z Bożym Planem, wtedy będzie wzrastać miłość i solidarność wśród ludzi!

Umiłowani Bracia i Siostry! „Rok Eucharystii” jest wyraźnym zaprosze­niem skierowanym do was wszystkich, by „w najwyższym Sakramencie Miłości odnaleźć źródło każdej prawdziwej wspólnoty” (Przesłanie na Światowy Dzień Pokoju 2005). Odkryjcie na nowo niepojęcie wielki dar Eucharystii! Wtedy staniecie się zdolni „do przeżywania rodziny w jej pięknie i w jej zadaniu” (Mane nobiscum Domine 30). Na tę drogę, przez wstawiennictwo „Mater Ter Admira­bilis” udzielam wam z serca apostolskiego błogosławieństwa.