Modlitwy do Ducha Świętego

Duchu Święty, ty jesteś tchnieniem mej duszy,
Ty mnie prowadź i kieruj mną, wzmacniaj mnie i pocieszaj. Odsłoń mi Twoje życzenia w takim stopniu, jak to odpowiada planom Ojca Przedwiecznego. Daj mi poznać, czego sobie życzysz ode mnie Wieczna Miłości. Daj mi poznać, co mam czynić. Spraw Duchu Święty, abym poznał wolę Ojca, bo całe moje życie powinno być stałą odpowiedzią na wszelkie znaki i życzenia woli Ojca Przedwiecznego. Amen.

Przyjdź, Duchu Święty!
Przyjdź Dawco darów. Przyjdź słodki Gościu mojej duszy i uświęcaj mnie.
Przemień nasze wewnętrzne napięcie w święte odprężenie.
Przemień nasz niepokój w kojącą ciszę.
Przemień nasze zatroskanie w spokojną ufność.
Przemień nasz lęk w nieugiętą wiarę.
Przemień naszą gorycz w słodycz Twej łaski.
Przemień mrok naszych serc w delikatne światło.
Przemień naszą obojętność w serdeczną życzliwość.
Przemień naszą noc w Twoje światło.
Przemień zimę naszych dusz w Twoją wiosnę.
Wyprostuj nasze krzywe drogi, wypełnij naszą pustkę.
Oczyść nas z pychy. pogłębij naszą pokorę.
Rozpal w nas miłość, zgaś w nas zmysłowość.
Spraw, abyśmy widzieli siebie, jak Ty nas widzisz.
Abyśmy mogli poznać Ciebie, jak to obiecałeś.
I byli szczęśliwi według Twego słowa:
Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.