Przemówienie do Międzynarodowej Rodziny Szensztackiej podczas audiencji w Castel Gandolfo, 9.09.2004

Drodzy Bracia i Siostry Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego!

Cieszę się, że mogę was powitać tu w Castel Gandolfo. Poświęcenie sanktuarium Matri Ecclesiae przywiodło was w tych dniach do Wiecznego Miasta. Budowa Międzyna­rodowego Centrum Szensztackiego w Rzymie ukazuje i pogłębia przywiązanie waszego ruchu do następcy Piotra i do naszej świętej Matki Kościoła.

Dziękuje szczerze przewodniczącemu Prezydium Generalnemu za jego miłe słowa. Można z nich odczytać, jak w miłości do Kościoła różne gałęzie waszego ruchu pozwalają się zapalić do apostolstwa w dzisiejszym świecie i do ideału świętości chrześcijańskiej.

Wasz Ruch rośnie w swej odpowiedzialności za społeczeństwo i zadanie przenikania warunków społecznych duchem chrześcijaństwa. Wiele razy próbowałem obudzić tę odpo­wiedzialność za świat w naszym Kościele. Chcę więc wzmocnić w was to zaangażowanie, które może przybrać wiele różnych form. Jedną z nich jest bardzo realna obrona życia, zwłaszcza wtedy, kiedy jest zagrożone i zastraszone przez rozszerzającą się kulturę śmierci, która przejawia się najokrutniej w aborcji. Dlatego wszyscy wierzący są wezwani, aby być „znakiem światła”, którego świat ciągle potrzebuje.

Wysiłki Szensztatu są w szczególny sposób skierowane do rodzin jako podstawo­wych komórek Kościoła, kultury i społeczeństwa. Idąc za radą waszego założyciela, udzie­lacie Krzyżowi i obrazowi Maryi szczególnego miejsca w waszych domach, tak, że stają się „sanktuariami domowymi Kościoła” (Familiaris consortio 55), gdzie Maryja działa jako Matka i Wychowawczyni. W ten więc sposób Maryja przychodzi ciągle do ludzi jako „Pielgrzymująca Matka Boga”, żeby mogli doświadczyć Jej matczynej pomo­cy i miłości. Nasz Kościół potrzebuje ożywienia wiary i apostolskiego działania. To zaangażowa­nie łączy wiele kościelnych wspólnot i ruchów duchowych, które Duch Boży wzbudził u progu trzeciego tysiąclecia. Są one odpowiedzią Opatrzności na wiele wyzwań naszych cza­sów.

Wasze nowe sanktuarium w Rzymie jest poświęcone Maryi, Matce Kościoła. Niech Ancilla Domini – Służebnica Pańska – towarzyszy wam i prowadzi was w waszej służbie Ko­ściołowi, aby rysy Matki Kościoła były coraz bardziej widoczne w Ciele Chrystusa.

Dlatego całym sercem udzielam wam i wszystkim, którzy należą do waszej międzynarodo­wej rodziny mojego apostolskiego błogosławieństwa.