Modlitwa Jana Pawła II za rodziny

Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi,
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem,
spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna, Jezusa Chrystusa,
„narodzonego z Niewiasty” i przez Ducha Świętego
stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnym rodzinom i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach
mocne oparcie dla swego człowieczeństwa
i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana laską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów
przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół
wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie
spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.