Związek Rodzin

Związek Rodzin jest wspólnotą katolickich małżeństw żyjących w ważnym kościelno-prawnym związku sakramentalnym. Małżeństwa i rodziny jednoczące się w tej wspólnocie tworzą kościół domowy, dążąc do pełnego i pięknego przeżywania życia zarówno religijnego, jak i codziennego w duchu wartości chrześcijańskich. W ten sposób wspólnota ta staje się przestrzenią ich rozwoju i inspiracji.

Cel formacji

Program formacji opartej na szensztackim systemie wychowawczym zakłada tworzenie wspólnoty jako ważnego czynnika w procesie wychowawczym, rozwój pracy nad sobą, pogłębienie wiary, życia sakramentalnego, umiejętności apostolskich, pogłębienie wiedzy na tematy małżeństwa i rodziny oraz Kościoła. W ramach formacji tematyka spotkań skoncentrowana jest m. in. wokół katolickiego ideału małżeństwa i rodziny, świętości w życiu codziennym, życia radami ewangelicznymi i odkrywaniem znaków czasu. Na odpowiednim etapie formacji rodziny związkowe dążą do odkrycia, a następnie do rozwijania i pielęgnowania ideału osobistego, małżeńskiego, kursowego, okręgowego.

Istotnym  elementem rozwoju duchowego jest korzystanie ze środków ascetycznych. Są to między innymi: cotygodniowy dialog małżeński nazywany „godziną szensztacką”, kierownictwo duchowe, praca nad sobą, troska o obecność w życiu codziennym elementów rozwijających duchowość.

Ważną funkcję w formacji związkowej pełnią asystenci duchowi z Instytutu Ojców Szensztackich i Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi, którzy wspierają rodziny w przestrzeni religijnej, duchowej i ascetycznej.

Przebieg formacji

Rodziny związkowe wraz z dziećmi uczestniczą raz w miesiącu w spotkaniach grupowych i wakacyjnym spotkaniu formacyjnym.

Po ukończeniu etapu kandydatury w kursie, rodziny należą równolegle do dwóch wspólnot: kursu określanej jako wspólnota wolna oraz do okręgu określanej jako wspólnota oficjalna.

Kurs ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwój duchowy i jest wspólnotą trwającą do końca życia. Poprzez nieustanne pielęgnowanie więzi zapewnia rodzinny charakter wspólnoty dając w ten sposób głębokie wsparcie duchowe należących do niego rodzin.

Okręg jako wspólnota oficjalna, a jednocześnie trwała i dynamiczna, zasilana w odpowiednim czasie przez nowe kursy, ukierunkowany jest na działalność apostolską w ramach Związku Rodzin, Ruchu Szensztackiego oraz na potrzeby Kościoła lokalnego i powszechnego.

Co cztery lata organizowane są ogólnopolskie spotkania całego związku.

Początki Związku Rodzin

Związek Rodzin jako jedną ze wspólnot Szensztackiego Dzieła Rodzin o. J. Kentenich powołał do życia w Szensztacie 4 czerwca 1950 roku.  Na przełomie maja i czerwca tego roku Ojciec Założyciel prowadził w Szensztacie rekolekcje dla 25. rodzin ligowych. Uwieńczeniem tych rekolekcji było złożenie przez tę grupę rodzin w Prasanktuarium i w obecności o. Józefa Kentenicha swojego poświęcenia związkowego. Miało to miejsce w Niedzielę Trójcy Świętej, 4 czerwca 1950 roku.

Historia Związku Rodzin w Polsce

Pielgrzymka do Szensztatu – 1994

Historię Związku Rodzin w Polsce zapoczątkowała pielgrzymka rodzin szensztackich z metropolii warszawskiej do Prasanktuarium w Szensztacie w Niemczech, która miała miejsce w dn. 6-10 lipca 1994 roku. Właśnie tam, w centralnej siedzibie Związku – Josef Kentenich Hof, w Hillscheid podczas spotkania z rodzinami ze Związku Rodzin w Niemczech, część pielgrzymujących polskich rodzin, należących od lat 80. XX wieku do Ligi Rodzin, wyraziła pragnienie dalszego rozwoju duchowego w nowej wspólnocie szensztackiej, funkcjonującej w Ruchu Szensztackim jako Związek Rodzin. 

Myśl utworzenia tej wspólnoty w Polsce zaowocowała spotkaniem informacyjnym, 1 kwietnia 1995 roku, w którym uczestniczyły rodziny ligowe z różnych stron Polski.

Spotkanie założycielskie ZR miało miejsce w dniach od 10 do 12 listopada 1995 roku, w Centrum Ruchu Szensztackiego, w Otwocku-Świdrze. Wzięło w nim udział kilkadziesiąt zainteresowanych tą wspólnotą rodzin z różnych stron Polski. Podczas tego spotkania podjęto decyzję o rozpoczęciu przez rodziny formacji duchowej we wspólnocie związkowej. 

Od 29 grudnia 1995 do 23 listopada 1996 powstały trzy kursy założycielskie: kurs 1 skupiający rodziny z Bydgoszczy i okolic; kurs 2 nazwany świdersko-opolskim, skupiający rodziny z metropolii warszawskiej i diecezji opolskiej; kurs 3 składający się z rodzin z diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej, pelplińskiej i archidiecezji gdańskiej.

Okres kandydatury kursów założycielskich, trwający w latach 1996-2000 zakończył się pierwszym poświęceniem w duchu ideału kursowego, w roku jubileuszowym 2000, co było równoznaczne z założeniem Związku Rodzin w Polsce. Aktualnie  Związek Rodzin liczy 15 kursów.

Okręgi Związku Rodzin w Polsce

Obecnie w Polsce funkcjonują cztery okręgi: Okręg Bydgoski, Okręg Gdański, Okręg Koszaliński, Okręg Warszawski. Wszystkie okręgi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej tworzą Apostolski Szensztacki Związek Rodzin w Polsce, który 22 czerwca 2014 roku uzyskał pełną autonomię.

Związek Rodzin w metropolii warszawskiej

Okręg Warszawski zakotwiczony przy Sanktuarium „Syjon” oraz przy Sanktuarium Wierności tworzą następujące kursy: kurs 2 Miłość Wieczernika, kurs 6 Dom Miłości Ojca, kurs 7 Powiew Ufnej Miłości, kurs 10 Nowy Nazaret, kurs 13 Arka Świętej Codzienności oraz kurs 14 Życiodajna Winnica Zaufania.

Praca formacyjna przebiega w małych grupach (3 lub 4 rodziny) oraz w dwóch spotkaniach całego okręgu w danym roku formacyjnym.

Spotkanie okręgu – warsztaty 2018

Związek Rodzin na świecie

Związek Rodzin w Polsce wchodzi w skład Międzynarodowego Apostolskiego Szensztackiego Związku Rodzin (MASZR), który ukonstytuował się 15 stycznia 2005 roku.

Audiencja u Jana Pawła II dla członków kapituły generalnej MASZR– 20 stycznia 2005

Aktualnie do MASZR należą rodziny z następujących krajów: Argentyna, Austria, Boliwia, Brazylia, Chile, Czechy, Ekwador, Kostaryka, Hiszpania, Meksyk, Niemcy, Paragwaj, Polska, Portoryko, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Szwajcaria, Węgry, Włochy, USA.