Formacja

 

Tematy na rok I formacji wstępnej

 Cel I roku formacji:

 • budowanie mocnych fundamentów małżeństwa i rodziny
 • zapraszanie Maryi na drogi naszego codziennego życia i uczenie się ofiarowywania Jej naszego wysiłku związanego z praca nad sobą

Tematy spotkań:

 • Po co tu jesteśmy?

– by budować nasze małżeństwo i rodzinę;  wprowadzenie w tematykę spotkań oraz krótko o formacji i Szensztacie

 • To ja jestem budowniczym

– osobiste zaangażowanie, kroki w budowaniu  małżeństwa, niebezpieczeństwa,

 • Mój najlepszy architekt

– ślady Boga w moim życiu

 • Budowanie ma mocnych fundamentach

– wartości

5)   Budujemy razem

– przymierze małżeńskie, dar z siebie

6)    Otwarcie się na pomoc

– rola Maryi w planie zbawienia i naszym życiu

7)     Z czego buduję?

– temperamenty

8)     Każdy ma swoje miejsce na placu budowy

–   różnice między mężczyzną a kobietą

9)     Istota domu: atmosfera i bezpieczeństwo

– powołanie do macierzyństwa i ojcostwa

10)   Trud budowania

– samowychowanie

11)   Czy to nam jest potrzebne?

– potrzeby, rozumienie siebie nawzajem

12)  Jak się dogadać w wspólnej wizji budowania?

– dialog małżeński

13)  Miłość – najlepszy cement

– 5 języków miłości

 

Tematy na II rok formacji wstępnej

Cele II roku formacji:

 • wzrastanie w świadomości, że jesteśmy budowniczymi naszego małżeństwa
  i wspólnoty
 • przygotowanie się do zawarcia przymierza miłości z Matką Bożą czyli zaproszenia Jej do naszego codziennego życia
 • wejście we wspólnotę np. uczestnictwo w Mszach świętych przymierza, udział w letnich rekolekcjach, skupieniach, uczuwaniach związanych
  z rokiem liturgicznym
 • uczenie się ofiarowywania Maryi naszych wysiłków związanych z pracą nad sobą
 • prowadzenie do osobistej relacji z  Maryją i z sanktuarium

Tematy spotkań:

 1. Historia pewnego początku
  – historia początków Szensztatu
 2. Historia przymierza – historią zaproszenia

– przymierze w Biblii

 • Odpowiedź na Boże zaproszenie
  – praktyczna wiara w Opatrzność Bożą  
 • Obustronne zaufanie – obietnice Matki Bożej
  – co daję z siebie w przymierzu miłości
 • Współpraca – prośby Matki Bożej
  – co otrzymuję od Maryi w przymierzu miłości
 • Kapitał łask
  – jestem narzędziem Matki Bożej
 • Dorzuć do ognia …. Szensztatu
  – przez przymierze miłości  staję się apostołem